Καριέρα

Financial Advisor - Σύμβουλος Επενδύσεων

Οι Financial Advisors ακολουθούν σύγχρονες μεθοδολογίες και εργαλεία όπως Financial Planning, αντιλαμβάνονται κάθε ανάγκη σας και εργάζονται στενά μαζί σας, ώστε να σας προσφέρουν σιγουριά και ασφάλεια σε κάθε στάδιο της ζωής σας.

Η Μεθοδολογία του Financial Advisor

Η μεθοδολογία που ακολουθείται φαίνεται στο παρακάτω σχήμα προκειμένου να επιτυχγάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τον πελάτη.

  1. Διερεύνηση Αναγκών & καταγραφή δεδομένων

  2. Ανάλυση, υπολογισμοί και δημιουργία προτάσεων

  3. Παρουσίαση, τροποποίηση και υλοποίηση προτάσεων

  4. Συνεχής εξυπηρέτηση, τακτική αναθεώρηση

Τα βήματα της διαδικασίας

Η διαδικασία που εφαρμόζει κάθε Financial Advisor αποτελείται από πέντε προκαθορισμένα βήματα. Τα βήματα αυτά, συνήθως, ακολουθούνται κατά σειρά και είναι δυνατόν να καλυφθούν σε μία ή σε περισσότερες συναντήσεις με τον πελάτη. 

Βήμα 1.

Εντοπισμός αναγκών (στόχων και επιθυμιών) του πελάτη.

Βήμα 2.

Συλλογή στοιχείων του πελάτη.

Βήμα 3.

Δημιουργία Ολοκληρωμένης Χρηματοοικονομικής Μελέτης, Σύνταξη Προτάσεων και εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων.

Βήμα 4.

Παρουσίαση της Ολοκληρωμένης Χρηματοοικονομικής Μελέτης στον πελάτη. Εφαρμογή και υλοποίηση προτάσεων.

Βήμα 5.

Τακτική αναθεώρηση και επανεξέταση της χρηματοοικονομικής στρατηγικής του πελάτη.